ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  «INSTANT WIN THINK BIG»

 

1)       Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας) σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PROXIMITYZZΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ», που εδρεύει στην Αθήνα Αμβρ. Φραντζή 16, TK117 45, (εφεξής «PROXIMITY» ή «Διαφημιστική »), διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα (εφ’ εξής το «Πρόγραμμα») με διαδικασίες άμεσης νίκης (instantwin) και κλήρωσης δώρων , με τίτλο «ΓΕΡΜΑΝΟΣ THINK BIG» στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών της, αποκλειστικά μέσω των σημείων πώλησης των Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ (εφεξής τα «Καταστήματα»),  σύμφωνα με τους ακόλουθους Αναλυτικούς Όρους, οι οποίοι είναι κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Ελένη Καρκανοπούλου (εφεξής η «Συμβολαιογράφος»), και είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα www.germanos.gr(εφ εξής το «Site») κατά το χρονικό διάστημα από 18/05/2013 έως και τις 30/06/2013.

Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του Προγράμματος, από την παραπάνω Συμβολαιογράφο αλλά και να προμηθεύεται το σχετικό έντυπο των όρων από τα  αναφερόμενα στο Παράρτημα Ζ των παρόντων όρων καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ καθώς και να ενημερώνεται περαιτέρω σχετικά με το Πρόγραμμα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Proximity στο τηλέφωνο 210-8253751-3, κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 10.00 π.μ. έως τις 18.00 μ.μ. κατά το χρονικό διάστημα από 18/05/2013 έως και τις 30/06/2013. 

 

2)       Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της  να τροποποιεί  μονομερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνει τη διάρκεια του Προγράμματος. H τυχόν παράταση της διάρκειας του Προγράμματος ή η μεταβολή των παρόντων όρων θα πραγματοποιείται με κατάθεση στη Συμβολαιογράφο και κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο Site και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

3)       Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία.

 

4)       Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί  σε όλα τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, πανελλαδικά κατά την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το πέρας του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων.

 

5)       Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες COSMOTE, OTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και PROXIMITY, καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη διενέργεια του Προγράμματος, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε καταστήματα COSMOTEή/και COSMOTECorner, σε καταστήματα ΟΤΕ ή/και OTEShopκαι στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, τα οποία είναι franchise, αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων.

 

6)       Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται  από  την 18/05/2013 έως και τις 8/06/2013

 

7)       ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ INSTANTWIN:  Για να συμμετέχει κάποιος στο Πρόγραμμα με τη διαδικασία άμεσης νίκης (INSTANT WIN), ( εφεξής Συμμετέχων )  θα πρέπει κατά τη διάρκειά  του να επισκεφθεί ένα από τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ζ καταστήματα, προκειμένου να προμηθευτεί το ειδικό  έντυπο άμεσης νίκης (INSTANT WIN), , χωρίς να υποχρεούται σε  αγορά  προϊόντος ή σύναψη σύμβασης υπηρεσιών. Το ειδικό  έντυπο άμεσης νίκης (INSTANT WIN),  θα μοιράζεται από προωθητικές ομάδες της διαφημιστικής κατά τη διάρκεια του Προγράμματος σε σημεία κοντά σε επιλεγμένα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ  και σε μεγάλα εμπορικά πολυκαταστήματα.

Σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που θα υπάρχει σε κάθε κατάστημα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα , κάθε συμμετέχων που έχει προμηθευτεί  το ειδικό έντυπο άμεσης νίκης (INSTANT WIN), μπορεί μέσω της βοήθειας υπαλλήλου του καταστήματος να σκανάρει ένα μόνο από τα διανεμόμενα 3πτυχα έντυπα άμεσης νίκης (INSTANT WIN),  με μεταβλητό barcode ή με stickerμε τεχνολογία NFC, έτσι ώστε να διαπιστώσει άμεσα ποιο από τα δώρα του άρθρου 8 έχει κερδίσει. Σε περίπτωση τυχόν ελαττωμάτων/παραποιήσεων του ειδικού εντύπου άμεσης νίκης (INSTANT WIN),  οι ΓΕΡΜΑΝΟΣ και PROXIMITY  δεν έχουν ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος ή ενεργοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης.

 

8)       ΔΩΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ INSTANTWIN:

Τα «ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ» του Προγράμματος INSTANTWINείναι τα εξής:

 • 1 Ταξίδι 4 ατόμων  (με πληρωμένα τα μεταφορικά και έξοδα διαμονής τους)  στη Μύκονο, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΣΤ
 • 1 Ταξίδι  4 ατόμων  (με πληρωμένα τα μεταφορικά και διανομής έξοδα τους)  στα Χανιά, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΣΤ
 • 1 Ταξίδι  4 ατόμων  (με πληρωμένα τα μεταφορικά και διανομής έξοδα τους)  στη Σαντορίνη, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΣΤ
 • 5 Smartphone Samsung Galaxy S4
 • 3 Tablets Samsung Galaxy Note 10.1 4G
 • 36 Ημερίσιες βόλτες με φουσκωτό

 

Τα «ΜΙΚΡΑ ΔΩΡΑ» του Προγράμματος INSTANTWINείναι τα εξής:

 •   422 USB 4GB
 •  3.381 USB 8GB
 • 174 USB 16GB
 • 1.072 Lanyards COSMOTE
 • 341 Ακουστικά μεγάλα
 • 350 Moleskins GERMANOS
 • 13.446 Plastic LCD cleaner
 • 12.430 Αδιάβροχη θήκη Smartphone με κρίκο και λουρί
 • 8.789 Δωροεπιταγές SAMSUNG αξίας 50€ ή 100€
 • 38.570 Δωροεπιταγές αξίας 20€
 • 57.860 Δωροεπιταγές αξίας 10€
 • 1.730 Δωροεπιταγές 50€ για αγορά tablet

 

Οι όροι παροχής των Δωροεπιταγών αναφέρονται στο Παράρτημα Δ των παρόντων όρων.

 

9)       ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΟ SALESΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Για να συμμετέχει κάποιος στο SALESΠρόγραμμα (εφεξής ο «Συμμετέχων»), θα πρέπει να επισκεφθεί οποιοδήποτε Κατάστημα (Παράρτημα Ζ) ανά την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και να προβεί σε μία από τις ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω.  Ειδικότερα:

Α) Να πραγματοποιήσει μία Αίτηση Σύμβασης Σύνδεσης για νέα σύνδεση συμβολαίου COSMOTE (εφεξής η «Αίτηση»). Η Αίτηση πρέπει να υποβληθεί κατά τη διάρκεια του Προγράμματος ή, εάν γίνεται μετά από υποβολή αιτήματος φορητότητας προς την COSMOTE, να υποβληθεί από 18/5/2013 έως 08/06/2013 και να εγκριθεί μέχρι την 23/06/2013, και να ενταχθεί σε ένα από τα οικονομικά προγράμματα, 18μηνης ή 24μηνης διάρκειας, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 25, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 35, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 45, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 50, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 55, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 65, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 70, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 85, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 100, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 25, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 25 με ΔΧΟ, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 30, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 30 με ΔΧΟ, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  35, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 35 με ΔΧΟ, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με internet25, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με internet35, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με internet45, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με internet60, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με internet80, COSMOTE BUSINESS 150, COSMOTE BUSINESS 400, COSMOTE BUSINESS 1000, COSMOTE BUSINESS 1500, COSMOTE BUSINESS 3000, COSMOTE BUSINESS 5000.

 

 Β) Να μετατρέψει τη σύνδεση καρτοκινητής  COSMOTE σε 18μηνη ή 24μηνη σύνδεση συμβολαίου COSMOTE σε ένα από τα οικονομικά προγράμματα COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 20, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 20 με ΔΧΟ COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 25, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 25 με ΔΧΟ, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 30, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 30 με ΔΧΟ, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  35, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 35 με ΔΧΟ, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 20, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 25, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 35, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 45, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 50, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 55, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 65, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 70, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 85, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 100, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με internet 25, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με internet 35, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με internet 45, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με internet 60, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με internet80, COSMOTE BUSINESS150, COSMOTEBUSINESS 400, COSMOTE BUSINESS 1000, COSMOTE BUSINESS 1500, COSMOTE BUSINESS 3000, COSMOTE BUSINESS 5000.

 

Γ) Να πραγματοποιήσει νέα αίτηση σύνδεσης 12μηνης ή 24μηνης διάρκειας στα οικονομικά προγράμματα, COSMOTE InternetOnTheGo 2GB, COSMOTE InternetOnTheGo 3 GB, COSMOTE InternetOnTheGo 5GB, COSMOTE InternetOnTheGo10GB, COSMOTE InternetOnTheGo 20GB, COSMOTE InternetAnyWay 2GB, COSMOTE InternetAnyWay 5 GB κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος και έχει εγκριθεί μέχρι τις 23/6/2013.

 

Δ) Να πραγματοποιήσει μία αίτηση Σύμβασης για νέα σύνδεση ΟΤΕ TV σε ένα από τα προγράμματα α) ΟΤΕ ΤV Family Pack– Μέσω Δορυφόρου, β) OTETVFullPack– Μέσω Δορυφόρου, γ) ΟΤΕ ΤVFamilyPack– Μέσω Conn-x, δ) OTETVFullpack– Μέσω Conn-x

 

Ε) Να προβεί σε συνολική αγορά εμπορεύσιμων κωδικών που διατίθενται από το Κατάστημα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 20€. Σημειώνεται ότι ο Συμμετέχων θα πρέπει να κρατήσει μέχρι την παραλαβή του δώρου που θα κερδίσει την απόδειξη και να την επιδείξει κατά την παραλαβή του Δώρου του, αλλιώς δεν θα του αποδοθεί το Δώρο. Στις αγορές δεν περιλαμβάνονται οι εξοφλήσεις λογαριασμών, αγορά χρόνου ομιλίας  & παροχή υπηρεσιών.

 

Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση για την συμμετοχή στο SALES Πρόγραμμα  είναι να γίνει δεκτή η Αίτηση Σύμβασης  Σύνδεσης στο δίκτυο της COSMOTE ή του ΟΤΕ αντίστοιχα. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο SALES Πρόγραμμα,, με περισσότερες συμμετοχές, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι συνδρομητής ή/και χρήστης της σύνδεσης με την οποία συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

 

9.1Εναλλακτικά, όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα με τη διαδικασία της άμεσης ηλεκτρονικής  κλήρωσης χωρίς την πραγματοποίηση μίας εκ των άνωθεν ενεργειών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 9, μπορεί να συμπληρώσει άπαξ με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, ένα έντυπο συμμετοχής στο Πρόγραμμα που μπορεί να το παραλάβει από τα γραφεία της PROXIMITY στην Αθήνα, Αμβρ. Φραντζή 16, κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 10.00 π.μ. έως τις 18.00 μ.μ. κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και στη συνέχεια να καταχωρήσει στην ιστοσελίδα www.germanosthinkbig.gr (εφ΄ εξής το “site”) τον μοναδικό κωδικό που θα φέρει το έντυπο αυτό, ώστε να εμφανιστεί το δώρο που κερδίζει.

 

10) Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του στο πρόγραμμα κλήρωσης,. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του Συμμετέχοντα παρέχει δικαίωμα στην ΓΕΡΜΑΝΟΣ να τον αποκλείσει από το Πρόγραμμα.

 

11) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ SALESΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:Με την πραγματοποίηση μίας εκ των άνωθεν ενεργειών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον  όρο 9, ο Συμμετέχων λαμβάνει από τον πωλητή του καταστήματος ειδικό έντυπο open& winτο οποίο φέρει μοναδικό κωδικό.  Ο Συμμετέχων έχει δικαίωμα να καταχωρήσει μέχρι την 14/06/2013  στο sitewww.germanosthinkbig.gr τον μοναδικό κωδικό που αναγράφεται πάνω στο έντυπο και να ενημερωθεί αυτόματα μέσω της ειδικής εφαρμογής της ανωτέρω ιστοσελίδας, η οποία  διαθέτει  σύστημα τυχαίας απόδοσης δώρων, ποιο δώρο έχει κερδίσει, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 12.

 

12)ΔΩΡΑ SALESΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Τα Δώρα που θα διανεμηθούν στους νικητές της κλήρωσης είναι τα εξής:

ΔΩΡΑ

ΤΥΧΕΡΟΙ

Prepaid cards της Τράπεζας Κύπρου 1.500€

19

Prepaid cards  της Τράπεζα Κύπρου 500€

10

Prepaid cards της Τράπεζας Κύπρου 100€

45

Prepaid cards της Τράπεζας Κύπρου 50€

90

ΔΕ ΓΕΡΜΑΝΟΣ αξίας 50€

100

ΔΕ ΓΕΡΜΑΝΟΣ αξίας 25€

300

MP4 Crypto Cool

35

Ψηφιακές μηχανές KODAK

35

Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι Hitachi

56

USBHub

30

USB16GB

256

 

Οι όροι για τις προπληρωμένες κάρτες, αναφέρονται στο Παράρτημα Ε, των παρόντων όρων.

 

Για την απόδοση του Δώρου της κλήρωσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο Συμμετέχων να μην έχει υποβάλλει αίτημα ακύρωσης της αίτησής του ή της σύνδεσής του ή η αίτησή του να μην απορριφθεί από την COSMOTEή ΟΤΕ, για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητά του έως τις 23/06/2013.

Σε περίπτωση που ο χρήστης είναι διαφορετικό πρόσωπο από το συνδρομητή της σύνδεσης το δώρο θα αποδοθεί στο συνδρομητή αυτής.

Σε περίπτωση εταιρικής σύνδεσης δικαίωμα να παραλάβει το δώρο έχει μόνο ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

 

13) Όλα τα δώρα επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών και συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύησή τους , εάν και εφόσον υπάρχει, και ουδεμία ευθύνη φέρει η ΓΕΡΜΑΝΟΣ  σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών.

H ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των δώρων και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούνται σε αντικατάσταση / επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά.

Ως προς τις Prepaid cards της Τράπεζας Κύπρου αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η ΓΕΡΜΑΝΟΣ (σύμφωνα και με τους όρους του Παραρτήματος Ε), ενώ για τα προσφερόμενα ταξίδια αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Διαφημιστική(σύμφωνα και με τους όρους του Παραρτήμταος ΣΤ), ενώ υπεύθυνη για τις ημερήσιες βόλτες με τα φουσκωτά είναι η εταιρία openseas(σύμφωνα και με τους όρους τους Παραρτήματος Ζ)

 

14) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ:

Η Διαφημιστική μετά την λήξη του Προγράμματος (κατά το διάστημα από 23/06/2013 έως 19/07/2013,) θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους  τυχερούς για την ταυτοποίησή τους και την περαιτέρω συνεννόηση ως προς την παράδοση των δώρων. Σε περίπτωση που η Διαφημιστική δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιους από τους τυχερούς στα στοιχεία  επικοινωνίας που έχουν δηλώσει μέχρι 21/07/2013, τότε το δώρο θα ακυρώνεται. Σε κάθε περίπτωση η Διαφημιστική θα επικοινωνήσει  τηλεφωνικά με  τους  τυχερούς τόσο του instantwinόσο και της κλήρωσης το αργότερο μέχρι την 22η Ιουλίου 2013.

Στις περιπτώσεις, μη εύρεσης του τυχερού/νικητή ή άρνησης αυτού να παραλάβει το δώρο του ή επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας, όσον αφορά στην κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά μετά την 22/07/2013 το δικαίωμα του να του αποδοθεί το δώρο. Μετά την ημερομηνία αυτή ο τυχερός /νικητής χάνει  αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμά του, να του αποδοθεί το δώρο και οι εταιρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και PROXIMITY, απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

 

Η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με τους τυχερούς  μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του  τυχερού – τελικού αποδέκτη του Δώρου. Σε σχέση με το Πρόγραμμα και τη διαδικασία ηλεκτρονικής άμεσης κλήρωσης, στην  περίπτωση που κάποιος τυχερός δηλώσει στη διαφημιστική ή καταχωρήσει στην ηλεκτρονική εφαρμογή στοιχεία που δεν αντιστοιχούν στον κάτοχο του νέου προγράμματος φωνής COSMOTE με πάγιο άνω των 20€, ή της νέας σύνδεσης COSMOTE Internet On The Go με πάγιο 15€ και άνω με 12μηνη ή 24μηνη δέσμευση, ή της νέας σύνδεσης COSMOTE Internet anyway με πάγιο 15€ και άνω με 12μηνη ή 24μηνη δέσμευση, ή  της αίτησης σύνδεσης ΟΤΕ TV Family Pack ή Full Pack Μέσω δορυφόρου ή μέσω Conn-x, με βάση την αίτηση για τη σύνδεση που υποβλήθηκε στο Κατάστημα το δώρο θα ακυρώνεται. Επίσης, το δώρο κλήρωσης θα ακυρώνεται στην περίπτωση που ο νικητής  δεν έχει την αντίστοιχη απόδειξη να προσκομίσει.

 

15) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΔΩΡΩΝ:

15.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΔΩΡΩΝ - INSTANT WIN ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α) ΜΕΓΑΛΑΔΩΡΑINSTANT WIN:

Όσοι κερδίσουν ένα από τα μεγάλα δώρα (δηλαδή ταξίδια  4 ατόμων, ημερίσιες βόλτες με φουσκωτό, Smartphone Samsung, Tablets Samsung), η διαδικασία που ακολουθείται μέσα στο κατάστημα είναι η εξής :

Ο τυχερός συμπληρώνει την φόρμα  κατοχύρωσης μεγάλων δώρων (Παράρτημα Α) στο κατάστημα. Η συμπληρωμένη φόρμα αποστέλλεται μαζί με τηνφωτοτυπία της ταυτότητας του τυχερού και τη φωτοτυπία του σκαναρισμένου κουπονιού μέσω fax ή mail, στη Διαφημιστική εταιρία. Το κατάστημα αποδίδει στον τυχερό το μέρος της φόρμας κατοχύρωσης μεγάλων δώρων με τίτλο «Αποδεικτικό δώρου τυχερού», (Παράρτημα B), (αφού και αυτό έχει συμπληρωθεί). Ο τυχερός θα ενημερωθεί για όλες τις λεπτομέρειες παραλαβής του μεγάλου δώρου που κέρδισε από τη διαφημιστική εταιρία.

Όσοι νικητές διαμένουν σε Αθήνα και Θεσ/νίκη παραλαμβάνουν τα δώρα τους από τα αντίστοιχα γραφεία της Proximity, καθημερινά 10.00-18.00.

Proximity Αθήνας : Αμβρ.Φραντζή 16, Νέος Κόσμος, Τηλ.: 210 8253751-3, Φαξ : 210 8253753.

Proximity Θεσ/νίκης : Σόλωνος 76, Θεσ/νίκη. Τηλ.2310 223069, Φαξ : 2310 223933.

Για την συμμετοχή στη διαδικασία INSTANTWIN, αλλά και την  παραλαβή των μεγάλων δώρων απαιτείται  η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας,. Για  την  παραλαβή των μεγάλων δώρων απαιτείται να παραδοθεί συμπληρωμένο  το πιο πάνω αναφερόμενο έγγραφο «Αποδεικτικό δώρου τυχερού» (Παράρτημα Β).

Για τους τυχερούς που βρίσκονται σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, η  διαφημιστική, θα αναλάβει την αποστολή των δώρων τους (και όλων των συνοδευτικών εγγράφων) με μεταφορική της επιλογής της και χρέωση δική της. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των δώρων είναι η επίδειξη α) της αστυνομικής ταυτότητας ή  διαβατηρίου σε ισχύ, για την ταυτοπροσωπία  του τυχερού. Πριν την παράδοση θα γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος ταυτοπροσωπίας από τον υπάλληλο της μεταφορικής εταιρείας και ο δικαιούχος υποχρεούται να παραδώσει σ’ αυτόν το αποδεικτικό δώρου και υπογεγραμμένη την φόρμα αποδοχής του δώρου.

 

15.1.2  Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των μεγάλων δώρων της ενέργειας instantwinείναι η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας κατοχύρωσης αυτών (Παράρτημα Α) ή της φόρμας αποδοχής δώρου (Παράρτημα Β). Οι τυχεροί/νικητές  φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στα ως άνω ειδικά έντυπα κατοχύρωσης/αποδοχής δώρου.

Β) ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΔΩΡΑINSTANT WIN:

Η παράδοση  των υπολοίπων, εκτός της παρ. 15Α, δώρων πραγματοποιείται άμεσα από το κατάστημα στο οποίο ο συμμετέχων σκάναρε μέσω υπαλλήλου του καταστήματος  το ειδικό έντυπο instantwinτου Προγράμματος.

 

15.2) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ:

Για τους τυχερούς η  Proximity θα  αναλάβει την αποστολή των δώρων τους (και όλων των συνοδευτικών εγγράφων, ήτοι  τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου (Παράρτημα Γ)), με μεταφορική επιλογή της επιλογής της και χρέωση δική της. Πριν την παράδοση θα γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος ταυτοπροσωπίας από τον υπάλληλο της μεταφορικής εταιρείας (courier) και ο δικαιούχος υποχρεούται να παραδώσει σ’ αυτόν το αποδεικτικό δώρου και υπογεγραμμένη την φόρμα αποδοχής του δώρου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). Η φόρμα θα παραδίδεται από τον υπάλληλο της courierπρος συμπλήρωση. Εάν η εταιρία ταχυμεταφοράς (courier) δεν καταφέρει να εντοπίσει κάποιον από τους  τυχερούς εντός δέκα (10) ημερών από την αρχική συμφωνία συνάντησης, τα Δώρα θα επιστρέφονται.  Η ευθύνη της  ΓΕΡΜΑΝΟΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των δώρων είναι η επίδειξη α) της αστυνομικής ταυτότητας ή  διαβατηρίου σε ισχύ, για την ταυτοπροσωπία  του τυχερού

β) της αίτησης σύνδεσης νέου προγράμματος φωνής που πραγματοποίησε σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 9.

γ) η υπογραφή της φόρμας αποδοχής δώρου.

 

Μετά την ολοκλήρωση των με το παρόν αναλαμβανομένων υποχρεώσεων των ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής και την παράδοση των Instant win Δώρων και των δώρων του Sales προγράμματος  τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται.

 

16)  Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ή μεταβιβάζονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 

17) Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα κατά είδος ή και αριθμό με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών τυχερών. 

 

18) Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στους νικητές σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, ή την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ελάττωμα των Δώρων οι νικητές μπορούν να απευθύνονται μόνο στην Τράπεζα (για τις prepaidcards), στην κατασκευάστρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα. Για τα προσφερόμενα ταξίδια οι νικητές μπορούν να απευθύνονται στη Διαφημιστική. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. HΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. 

 

19) ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί οποτεδήποτε  για τους εξής λόγους:

(α) λόγω κωλύματος του Συμμετέχοντος –  τυχερού βάσει των παρόντων αναλυτικών όρων ,

(β) λόγω απόρριψης της αίτησης  σύνδεσης  προγράμματος φωνής  ή ακύρωσης από τον συνδρομητή όπως αναφέρονται στον όρο 9 (αναφορικά με τον διαγωνισμό κλήρωσης),

(γ) λόγω μη εντοπισμού κάποιου  τυχερού καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του εντός των προβλεπομένων στους παρόντες όρους προθεσμιών ή την παράδοση σε αυτόν του δώρου για οποιονδήποτε λόγο,

(δ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε τυχερό των παρόντων Αναλυτικών Όρων στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(ε) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας κατοχύρωσης μεγάλων δώρων (Παράρτημα Α) ή της φόρμας αποδοχής δώρου (Παράρτημα Β), αναφορικά με το Πρόγραμμα και τη διαδικασία   “instant win”.

(στ) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας αποδοχής δώρου (Παράρτημα Γ), αναφορικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία της κλήρωσης.

(ζ) λόγω μη παρουσίασης της ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ,  κατά την παραλαβή του Δώρου.

(η) λόγω μη παρουσίασης της αίτησης σύνδεσης νέου προγράμματος φωνής που πραγματοποίησε σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 9.

 

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους τυχερούς, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων.

 

20) Η συμμετοχή στο διαγωνισμό άμεσης ηλεκτρονικής αυτοματοποιημένης κλήρωσης προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν χρησιμοποιώντας δικά τους τεχνικά μέσα. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος . Περαιτέρω, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων. Οι Συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής της σελίδας www.germanosthinkbig.gr και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των ως άνω εταιρειών. Περαιτέρω, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην σελίδα www.germanosthinkbig.gr με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Προγράμματος.

 

21) Οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην ΓΕΡΜΑΝΟΣ για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των τυχερών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το  παρόν Πρόγραμμα  για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση  χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση του Συμμετέχοντα ή αξίωση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως  για τους λόγους αυτούς.

 

22) Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής.

 

23) Κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

 

24) Κατά το στάδιο συμμετοχής στο Πρόγραμμα με τη διαδικασία της  κλήρωσης τα στοιχεία που απαιτούνται να συμπληρωθούν από τον Συμμετέχοντα είναι το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου για την επικοινωνία με τον συμμετέχοντα και η πλήρης διεύθυνση διαμονής του.Αντίστοιχα, κατά το στάδιο συμμετοχήςστο Πρόγραμμα με τη διαδικασία της  «instant win» τα στοιχεία που απαιτούνται να συμπληρωθούν στη φόρμα κατοχύρωσης δώρου από τον Συμμετέχοντα είναι το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου, η πλήρης διεύθυνση διαμονής του, η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας.Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα με κάθε διαδικασία ( είτε«instant win» , είτε κλήρωση )  αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωσησυναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 ως προς τηνχρήση των στοιχείων που καταχωρεί για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Αμέσως μετά την διεξαγωγή του Προγράμματος και την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες  Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, επικοινωνώντας με την ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο τηλ. 800-11-40000. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το διαγωνισμό θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

25) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και των Παραρτημάτων τους. Σε περίπτωση που ο τυχερός, δεν  πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής  στο Πρόγραμμα τότε αυτομάτως  ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το Παράρτημα των όρων συμμετοχής.