Νικητές Διαγωνισμού Sony Xperia S

Οι νικητές του διαγωνισμού Sony Xperia S είναι:

Οι κάτοχοι των αποδείξεων:
33531
16333

Και επιλαχόντες οι κάτοχοι των αποδείξεων:
1491
11687
50342
16259
1203
40860
33530
3993
64327

 

Και ο αριθμός συμβολαίου: 39466873