ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
COSMOTE Internet On The Go & COSMOTE Internet Any Way - ΔΩΡΟ 50 TABLETS

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 44), διοργανώνει σε συνεργασία με τηνετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΝΑΦΑΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Εκαι τον διακριτικό τίτλο «HEADLINE», που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Αλέκου Παναγούλη 40 & Κυζίκου 34, (Ν. Ιωνία) (εφεξής καλούμενη η «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ»),  το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο «COSMOTE Internet On The Go & COSMOTE Internet Any Way - ΔΩΡΟ 50 TABLETS», (εφεξής το «Πρόγραμμα»).

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα κάθε ενδιαφερομένου, της Κλήρωσης και της ανάδειξης νικητών στα πλαίσια του Προγράμματος.

Οι Αναλυτικοί Όροι είναι ανηρτημένοι στο δικτυακό τόπο της COSMOTE (www.cosmote.gr) και στον δικτυακό τόπο της ΓΕΡΜΑΝΟΣ (www.e-germanos.gr) (εφεξής τα «Sites»)

Το Πρόγραμμα

Η COSMOTE ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών επιδιώκει, και  μέσω  προωθητικών ενεργειών, την προβολή των υπηρεσιών της  στην Ελληνική αγορά. Στα πλαίσια αυτά διοργανώνει το προωθητικό Πρόγραμμα με τίτλο «COSMOTE Internet On The Go & COSMOTE Internet Any Way - ΔΩΡΟ 50 TABLETS»  στο Δίκτυο Καταστημάτων COSMOTE(εφεξής τα «Καταστήματα»).

Διάρκεια Προγράμματος - Όροι Συμμετοχής

1. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από 12/12/2011 μέχρι 31/12/2011 (εφεξής η «Διάρκεια»).

2. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, θα πρέπει, κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος, να πραγματοποιήσουν νέα σύνδεση στα προγράμματα COSMOTE Internet On The Go ή COSMOTE Internet Any Way. Πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα που συμμετέχουν είναι COSMOTE Internet On The Go 1GB, COSMOTE Internet On The Go 2GB, COSMOTE Internet On The Go 3GB, COSMOTE Internet On The Go 5GB, COSMOTE Internet On The Go 10GB, COSMOTE Internet On The Go Student, COSMOTE Internet Any Way 2GB, COSMOTE Internet Any Way 5GB COSMOTE με σύμβαση 12μηνής ή 24μηνης διάρκειας.

3. Με την πραγματοποίηση της νέας σύνδεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 ανωτέρω,  ο  συνδρομητής που επιθυμεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα (εφεξής ο «Συμμετέχων») θα πρέπει να συμπληρώσει  τη δήλωση συμμετοχής για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα  (εφεξής η «Δήλωση») η οποία περιέχει το ονοματεπώνυμο του, το τηλέφωνο επικοινωνίας του, την Διεύθυνση του, τον αριθμό ταυτότητας,   τον αριθμό σύνδεσης (MSISDN), καθώς επίσης και την επιλογή του tablet που επιθυμεί από τον κατάλογο των  tablets που αναφέρονται στο άρθρο 11 των παρόντων Αναλυτικών Όρων.

4. Στο Πρόγραμμα δικαιούται να συμμετέχει μια φορά και όποιος παραλάβει και συμπληρώσει δήλωση συμμετοχής που θα διατίθεται δωρεάν από τα γραφεία της Headlineστη διεύθυνση Αλέκου Παναγούλη 40 & Κυζίκου 34, Ν. Ιωνία, τηλέφωνο 210-2711128, καθημερινά κατά τις ώρες λειτουργίας της από 10:00πμ -17:00μμ καθ’ όλη την Διάρκεια του Προγράμματος.

Σημειώνεται ότι οι Συμμετέχοντες  θα πρέπει να έχουν  συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,  να είναι ικανοί  προς δικαιοπραξία και να είναι συνδρομητές  COSMOTE.

5. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο Πρόγραμμα με περισσότερες συμμετοχές κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο  2 και 3 των παρόντωνΑναλυτικών Όρων.

6. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες COSMOTE και HEADLINE, καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη διενέργεια του προγράμματος, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στα καταστήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα  αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς  α΄ και β΄ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων

Κλήρωση - Ανάδειξη νικητών

7. Οι Συμμετέχοντες θα καταχωρηθούν σε αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα με σκοπό την ανάδειξη των νικητών βάσει κλήρωσης.

8. Μεταξύ των Συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα θα διεξαχθεί μία (1) κλήρωση (εφεξής η «Κλήρωση»), για την ανάδειξη των νικητών, στους οποίους θα διατεθούν τα δώρα που περιγράφονται στη συνέχεια. Η Κλήρωση θα διεξαχθεί τη Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012, στις 14:00μμ, στα γραφεία της COSMOTE, στη διεύθυνση Γραβιάς 3, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, στο ισόγειο, παρουσία της Συμβολαιογράφου Αθηνών κας Λάβδα Λήδας, στην οποία έχουν κατατεθεί οι παρόντες Όροι, ή νόμιμου αναπληρωτή της και εκπροσώπου της COSMOTE.

9. Αν για οποιονδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, η COSMOTEδιατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και ώρα της Κλήρωσης με σχετική της ανακοίνωση στα Sitesπρο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα  Κλήρωσης. 

10. Στην Κλήρωση θα αναδειχθούν εκατό (50) νικητές και 25 επιλαχόντες.

11. Δώρα – Παράδοση Δώρων

Η COSMOTE στο πλαίσιο του Προγράμματος έχει προγραμματίσει να παρέχει σε πενήντα(50) νικητές, ένα tablet (εφεξής το «Δώρο»). Κάθε νικητής μπορεί να επιλέξει ένα από τα κατωτέρω tablets:

  • ZTE V9 Pad
  • MOTOROLA XOOM
  • SAMSUNG GALAXY TAB 10.1
  • HTC Flyer
  • iPad 2 16GB Λευκό
  • iPad 2 32GB Μαύρο
  • iPad 2 32GB Λευκό
  • iPad 2 64GB Λευκό

12. Εντός επτά (7) ημερών από την Κλήρωση, η Διαφημιστική θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους  νικητές που αναδείχθηκαν μέσω της Κλήρωσης, με σκοπό την ενημέρωσή αυτών  για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής του Δώρου τους. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, πλήρης διεύθυνση, κ.λ.π.) τα οποία έχουν δηλώσει, με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των δώρων.Σε περίπτωση που για χρονικό διάστημα 7 ημερών από την ημερομηνία της Κλήρωσης,  η Διαφημιστική δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιους ή όλους τους νικητές , τότε θα ενημερώνονται οι αντίστοιχοι επιλαχόντες. Σε κάθε περίπτωση η Διαφημιστική θα ανακοινώσει τηλεφωνικά τα αποτελέσματα σε τυχόν νικητές ή επιλαχόντες της Κλήρωσης το αργότερο μέχρι την26 Ιανουαρίου 2012.Σε περίπτωση που κατά την επικοινωνία τα δηλωθέντα στοιχεία δεν αντιστοιχούν με τα στοιχεία που διατηρεί η  COSMOTE  θα καλείται ο αντίστοιχος επιλαχών νικητής  ο οποίος και θα είναι ο νικητής του αντίστοιχου δώρου.

Η συγκεκριμένη συνομιλία θα ηχογραφείται. Μετά την ολοκλήρωση με το παρόν αναλαμβανομένων υποχρεώσεων της COSMOTE, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται

13. Η Διαφημιστικήκατά την επικοινωνία με τους νικητές  μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη του δώρου

14. Όλοι οι νικητές θα παραλάβουν τα Δώρα τους με ταχυμεταφορά (courier).  Εάν η εταιρία ταχυμεταφοράς (courier) δεν καταφέρει να εντοπίσει κάποιον από τους νικητές εντός δέκα (10) ημερών από την αρχική συμφωνία συνάντησης, τα Δώρα θα επιστρέφονται στην διεύθυνση Αλέκου Παναγούλη 40 και Κυζίκου 34, Ν. Ιωνία, τηλέφωνο 210-2711128και θα ξεκινάει η διαδικασία αποστολής του Δώρου στον αντίστοιχο πρώτο επιλαχόντα. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που δεν έχουν διατεθεί όλα τα Δώρα, η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να προβεί είτε στη ματαίωση της διάθεσης των μη διατεθέντων μέχρι την ημερομηνία εκείνη Δώρων ή στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία (π.χ. κλήρωση) ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της Διαφημιστικής.

15.Σε περίπτωση που νικητής αναδειχθεί αριθμός σύνδεσης που ανήκει σε νομικό πρόσωπο το Δώρο θα αποδίδεται στο νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.

16. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της COSMOTE και της ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ παύει να υφίσταται και η COSMOTE και η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετασχόντων. Για την καλή λειτουργία ή /και οποιοδήποτε ελάττωμα των Δώρων προκύψει, ευθύνεται αποκλειστικά η κατασκευάστρια ή προμηθεύτρια εταιρεία.

17.Οποιοσδήποτε από τους νικητές  μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) λόγω κωλύματος του Συμμετέχοντος - νικητή βάσει των  παρόντων αναλυτικών Όρων ,

(β) λόγω μη εντοπισμού κάποιου νικητή καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του εντός των προβλεπομένων στους παρόντες όρους προθεσμιών ή την παράδοση σε αυτόν του δώρου για οποιονδήποτε λόγο,

(γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε, βασικό ή επιλαχόντα, νικητή των παρόντων Αναλυτικών Όρων στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(δ) λόγω ανικανότητας δικαιοπραξίας του Συμμετέχοντα,

(ε) λόγω μη δήλωσης κατά την επικοινωνία για την ανακοίνωση του Δώρου των πραγματικών στοιχείων του ατόμου που υπέβαλε αίτηση-σύμβαση σύνδεσης στο δίκτυο της COSMOTE

(στ)λόγω μη προσκόμισης ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά την παραλαβή του δώρου

(ζ) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής δήλωσης αποδοχής δώρου της COSMOTE

18. Η COSMOTE σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους Νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων.

19. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

20. Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των Νικητών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της παραλαβής των Δώρων κλπ. Η COSMOTE δικαιούται κατά την παράδοση των Δώρων να ζητήσει από τους Νικητές την υπογραφή σχετικής δήλωσης με την οποία οι Νικητές θα συναινούν στην παρουσίασή τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή στη χρήση του ονόματός τους και φωτογραφία τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την COSMOTE, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση του Νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την COSMOTE να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού Δώρου.

21. Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, ή/ και τον τρόπο διεξαγωγής, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα κατατίθεται στη Συμβολαιογράφο, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στα Sites.

22. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών κα Λάβδα Λήδα, στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 12-14, Αθήνα, τηλέφωνο 210-3824172. Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος που κατατέθηκαν στην ως άνω Συμβολαιογράφο. Επίσης οι παρόντες όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στα Sites. Επιτροπή αποτελούμενη από α) εκπρόσωπο της Cosmoteκαι β) εκπρόσωπο της HEADLINE, θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με το παρόν  Πρόγραμμα. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.

23. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα  αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος  καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Κατά την επικοινωνία για την παράδοση του Δώρου ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (Αριθμός κινητού τηλεφώνου MSISDN και ονοματεπώνυμο) με σκοπό την εξακρίβωση των στοιχείων κατά την παράδοση των δώρων. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων και των νικητών δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων και των νικητών θα τηρούνται για τους σκοπούς του Προγράμματος μέχρι την παράδοση των Δώρων κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

24. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.