Τηλεφωνική γραμμή / Τηλεφωνική γραμμή ISDN

Η ευκολία στη ζωή σου !

Η τηλεφωνική γραμμή σού προσφέρει 1 αναλογική πρόσβαση που σου παρέχει 1 γραμμή (για τηλέφωνο ή fax ή internet) και 1 τηλεφωνικό αριθμό.

Τηλεφωνική Γραμμή
Κόστος
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ € 36,09
ΒΑΣΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ €15,25 / μήνα

H βασική πρόσβαση της Τηλεφωνικής Γραμμής ISDN παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης δύο ταυτόχρονων επικοινωνιών όπως τηλεφωνία, data, fax, οπτική τηλεφωνία κ.λ.π.

Αυτό σημαίνει ότι με μία Τηλεφωνική Γραμμή ISDN είναι σαν να έχεις δύο τηλεφωνικές γραμμές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.

Για τη σύνδεση της Τηλεφωνικής Γραμμής ISDN παρέχεται δωρεάν από τον ΟΤΕ τερματικός εξοπλισμός που υποστηρίζει την παροχή φωνής και διαθέτει δύο υποδοχές για σύνδεση 2 αναλογικών συσκευών και δύο υποδοχές για σύνδεση 2 ψηφιακών ISDN συσκευών. Με τη βασική πρόσβαση της Τηλεφωνικής Γραμμής ISDN μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι "συνήθεις" συσκευές του PSTN τηλεφωνικού δικτύου, όπως η απλή τηλεφωνική συσκευή, το fax.

Για την δυνατότητα dial - up πρόσβασης στο διαδίκτυο απαιτείται συμβατό ISDN Modem.

Πλεονεκτήματα

Η βασική πρόσβαση της Τηλεφωνικής Γραμμής ISDN μέσα από μια μόνο τηλεφωνική γραμμή, παρέχει ψηφιακή επικοινωνία από άκρη σε άκρη (end to end) και σημαντικά πλεονεκτήματα στους χρήστες όπως:

  • Υψηλές ταχύτητες μετάδοσης
  • Δύο γραμμές ταυτόχρονης επικοινωνίας
  • Δυνατότητα σύνδεσης ενός μικρού τηλεφωνικού κέντρου
  • Δυνατότητα σύνδεσης μέχρι και 8 τερματικών συσκευών
  • Δυνατότητα διασύνδεσης και συμβατότητας με άλλα δίκτυα
  • Δυνατότητα οπτικής επικοινωνίας των συνομιλητών
Τηλεφωνική Γραμμή  ISDN BRA Κόστος
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛOΣ Τηλεφωνικής Γραμμής  ISDN  € 54,14
ΜΗΝΙΑΙO ΤΕΛOΣ ΓΙΑ Τηλεφωνικής Γραμμής  ISDN   BRA ΣΥΝΔΕΣΗ € 19,56

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α